• Opleiding tot professional
  in uitvaartvervoer
 • Kostbaar is de wijsheid
  die door ervaring wordt verkregen...
 • Kennis spreekt,
  maar wijsheid luistert...
Nieuwe en gebruikte uitvaartauto's:
Ga naar Hearses.eu

Welkom bij Excellent Driver.

U bent een professional in uitvaarvervoer. Een chauffeur in hart en nieren. En u doet er alles aan om het vak tot in de puntjes te beheersen. Want vakmanschap vraagt nu eenmaal om permanente ontwikkeling. Opleider Excellent Driver ondersteunt u daarbij met professionele cursussen voor een korte of langere periode. Maak het samen met Excellent Driver!

Klik op onderstaande knop voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven Opleiding

Cursus

Chauffeur Uitvaartvervoer, een vak apart

 

Hartelijk welkom bij de vakopleiding “Chauffeur Uitvaartvervoer”. De eerste vakopleiding in Nederland voor chauffeurs die betrokken zijn bij één van de meest gevoelige taken binnen het vakgebied: het verzorgen van het laatste vervoer van een overledene en nabestaanden. U bent als Chauffeur Uitvaartvervoer betrokken bij een bijzonder emotionele en waardige gebeurtenis: Mensen moeten afscheid nemen van een dierbare.

Onze cursus heeft als doel het professionaliseren van de chauffeur die werkzaam is binnen het bijzondere vak van uitvaartvervoer, zodat de organisator van het uitvaartvervoer kan vertrouwen op een vakkundige uitvoering van de chauffeursservice. Dit, in combinatie met een optimale dienstverlening richting de opdrachtgever en nabestaanden. Op die manier verhogen we ook de klantvriendelijkheid. Als Chauffeur Uitvaartvervoer dient u punctueel, representatief en behulpzaam te zijn. U vormt een mooie combinatie met uw voertuig. Dit kan een rouwauto of volgauto zijn.

Doelstellingen ‘Vakopleiding Chauffeur uitvaartvervoer’

 1. In deze vakopleiding komen de volgende aspecten aan bod:

  U dient op de hoogte te zijn van alle wettelijke aspecten die samenhangen met de uitoefening van deze ambacht; Deze vakopleiding geeft u de wettelijke kaders waarbinnen u functioneert als chauffeur Rouwauto of Chauffeur Volgauto; Daarnaast wordt u bewust gemaakt van specifieke vaardigheden die u dient te beheersen. Als Chauffeur Uitvaartvervoer vormt u een belangrijke schakel in de uitvaartceremonie. U ontzorgt de familie (rouwenden) en verzorgt de logistiek van de overledene en de betrokkenen. Alles moet tot in detail kloppen en volgens opdracht en etiquette (of protocol, wanneer de overheid erbij betrokken is) worden uitgevoerd. Onder regie van de uitvaartleider en in samenspel uw collega-chauffeurs. Tegelijkertijd bent u direct betrokken bij mensen die een rouwfase doormaken en veelal emotioneel zijn. Uw passagiers maken een stressvolle periode door. Tijdens de opleiding leert u, samen met uw vakgenoten, hoe u hiermee om kunt gaan. Deze training Chauffeur Uitvaartvervoer richt zich op de drie eerdergenoemde belangrijke pijlers binnen uw vakgebied. Aan het einde van de vakopleiding heeft u de volgende aspecten geleerd:

  • U bent bekend met de wetgeving rondom het uitvaartvervoer (en daarmee uw verplichtingen);
  • U kent de etiquette die van toepassing is op de uitvaart. Dit houdt in dat u volledig op de hoogte bent van de beroepshouding, het gastheer zijn, discretie en ethiek;
  • U heeft kennis van de rollen die personen hebben tijdens de uitvaart;
  • U leert alle basisvaardigheden en bent in staat u ook aan te passen aan andere gebruiken en gewoonten (als dit past binnen de ritopdracht);
  • U heeft kennis m.b.t. specifieke rijvaardigheidstechnieken die passen bij een rouwstoet (volgauto) en het vervoer van een overledene in een rouwauto. U oefent dit in de praktijk.

  Het succes van een goede uitvaart ligt mede in uw handen. Samen met BRUSECO gaat u goed voorbereid op pad.

De vakopleiding Chauffeur Uitvaartvervoer bestaat uit drie delen

Deel I: Online training (4 uur)

Nadat u zich definitief heeft aangemeld voor de vakopleiding, ontvangt u de uitnodiging voor de Masterclass. Tegelijkertijd ontvangt u ook uw password voor de online leeromgeving Excellent.me. Deze leeromgeving geeft u alle basiskennis mee die we tijdens de Masterclass verder gaan verdiepen. Tijdens de Masterclass worden echter veel andere thema’s besproken (en geoefend) die niet in deze online leeromgeving staan vermeld. U dient deze theorie dus goed te bestuderen. Alleen de Masterclass volgen is niet voldoende voor uw certificaat.

Deel II: Masterclass met collega-chauffeurs (8 uur)

Tijdens de bijeenkomst op Landgoed Dijnselburg ontmoet u andere collega’s uit het vakgebied die allen hun eigen ervaring hebben. Hier vindt de training plaats in groepsverband onder leiding van een senior trainer van BRUSECO. De trainer van BRUSECO verzorgt deze training die bestaat uit het overbrengen van kennis en vaardigheden. Deze kennis wordt verder verdiept, zodat u de hoofditems goed beheerst. Daarnaast wordt onderling kennis en ervaring uitgewisseld, zoals vroeger het meester-gezel principe ook deed. Daarnaast gaan we in groepsverband de weg op om een oefenroute te rijden in een stoet. Dit vindt plaats nadat de theorie stoet rijden is behandeld. De dag wordt afgesloten met een samenvatting van alle lesstof.

Deel III: Examen

Bent u klaar met de online leeromgeving en heeft u de indruk dat u de lesstof geheel beheerst na het volgen van de Masterclass? Dan kunt u het online examen gaan maken. Het maken van dit examen duurt ongeveer 20 minuten en vindt online via uw eigen pc plaats. Tijdens dit examen worden u 30 vragen gesteld over de behandelde lesstof. Er worden vragen gesteld over de lesstof die u online heeft bestudeerd. Daarnaast worden er vragen gesteld over de onderdelen en oefeningen die we tijdens de Masterclass hebben geoefend. U kunt kiezen uit drie antwoorden. Voor het maken van deze 30 vragen heeft u per vraag 30 seconden de tijd beschikbaar. U dient de kennis dus paraat te hebben. U vult uw vraag in. Daarna verschijnt de volgende vraag. Nadat u alle vragen heeft beantwoord, ziet u direct het resultaat. Indien het resultaat positief is, ontvangt u direct uw certificaat digitaal. Dit certificaat dient u aan uw werkgever te overhandigen. Bent u zelfstandig ondernemer, dan kunt u dit certificaat gebruiken in uw marketing via internet of sociale media. U bent nu officieel Chauffeur Uitvaartvervoer! Uw naam wordt in het BRUSECO Register Chauffeur Uitvaartvervoer geregistreerd. Het certificaat is 5 jaar geldig. U blijft online verbonden met uw eigen elektronische bibliotheek voor een periode van 3 maanden.

Praktijkcasussen

In dit onderdeel wordt alle lesstof geïntegreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. De kandidaat wordt hierin gevraagd zijn wijze van handelen te presenteren. Dit is een toets of de kandidaat de lesstof heeft begrepen. Dit theoretische onderdeel duurt 7 uur, inclusief een kleine lunch. De training duurt van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Praktijk Vakopleiding Chauffeur uitvaartvervoer

1287062_19628839In een 4 uur durende training wordt één keer per maand een rit van circa 30 kilometer voorbereid. Dit gebeurd onder leiding van een instructeur en door middel van portofoons. Tijdens deze rit worden oefeningen gedaan in het colonnerijden. Hierbij worden kerken, verkeerslichten, rotondes, spoorwegovergangen, autoweg en lastige kruisingen opgenomen. De instructeur laat hier in de praktijk zien welke ruimte aanwezig is binnen de Wegen Verkeerswet voor de chauffeur uitvaartvervoer. Het colonnerijden wordt gedaan met de borden achterop de auto. De voertuigen worden door de opdrachtgever geleverd of in overleg aanvullend geleverd door de opleider (tegen meerkosten).

Cursusboek

1067227_35220207De kandidaten ontvangen een cursusboek als naslagwerk tijdens de pilotfase. Op termijn wordt de training online aangeboden. Daar kan de kandidaat zich op abonneren. Zo blijft deze actueel op de hoogte van  de ontwikkelde lesstof en ontwikkelingen op het terrein van de wegen-verkeerswet.

Investering

De investering voor individuele deelnemers voor de Vakopleiding Chauffeur Uitvaartvervoer bedraagt € 295,-. Dit is inclusief:

 • Online training via Excellent.me als voorbereiding op de Masterclass (4 uur);
 • Masterclass op Landgoed Dijnselburg, inclusief lunch, rouwauto, communicatiemiddelen en training van 8 uur;
 • Examen via Excellent.me binnen 4 weken na afloop van uw opleiding;
 • Het certificaat wordt u op naam toegezonden (digitaal). Dit certificaat is 5 jaar geldig;
 • Na het behalen van uw certificaat wordt u opgenomen in het BRUSECO Register voor Chauffeur Uitvaartvervoer.

Excellent Driver

Opleider Excellent Driver

Tot onlangs bestond er nog geen opleiding voor professionele chauffeurs binnen de uitvaartsector. Reden om opleider Excellent Driver te ontwikkelen, een samenwerking tussen Marc van Ravensteijn The hearse & Limco company en BRUSECO.

BRUSECO is internationaal opleider van gecertificeerde directiechauffeurs. Zie www.bruseco.nl . Door de unieke samenwerking met specialistische partners binnen het hoogwaardige uitvaartvervoer, heeft BRUSECO een speciale opleiding ontwikkeld voor chauffeurs van uitvaartvervoer.

Marc van Ravensteijn The Hearse & Limo Company is Europa’s grootste aanbieder in uitvaartmobiliteit.
Nergens treft u zo’n ruime, gekwalificeerde collectie nieuwe en jonggebruikte collectie begrafenisauto’s en limousines aan als bij The Hearse & Limo Company. Zie www.hearses.eu.

College van Deskundigen

Opleider Excellent Driver werkt volgens de hoogste standaarden. Zij toetst doorlopend de verwachtingen binnen de sector uitvaartvervoer en past haar opleiding doorlopend inhoudelijk aan. Hierbij houdt zij rekening met functionele verwachtingen, maar bijvoorbeeld ook met veranderingen binnen de wetgeving. Het College van Deskundigen bestaat uit professionals op het terrein van specialistisch personenvervoer, uitvaartvervoer en hospitallity. Zij beschikken over een ruime staat van dienst en zijn toonaangevend binnen hun eigen werkterrein. Deze experts beoordelen kritisch het ontwikkelde lesmaterialen en de lesmethode.

Ik als professional

U neemt uw beroep heel serieus. U weet dat er grote functie-inhoudelijke verschillen bestaan tussen de diverse chauffeursgroepen, en dat dus voor een koerier heel andere eisen gelden dan voor een buschauffeur. En voor een algehele personenvervoerder bestaan heel andere kwalificaties dan voor een uitvaartvervoerder. U zorgt ervoor dat u tot de best opgeleide chauffeurs uitvaartvervoer behoort.  Door passie, inzicht, ervaring en kennis. Opleider Excellent Driver ondersteunt u daarbij.

Doelstelling opleiding:

 • Het verder professionaliseren van de chauffeur uitvaartvervoer, zodat de organisator van het uitvaartvervoer kan vertrouwen op een vakkundige uitvoering van de chauffeursservice in combinatie met een optimale dienstverlening richting de opdrachtgever.
 • Het substantieel verhogen van de klanttevredenheid.

02J50361

Voordelen voor afnemer:

 • Hoog serviceniveau verhoogt positieve klantbeleving.
 • Vlekkeloze uitvoering van begrafenissen en crematies als het gaat om vervoer en vervoersstromen.
 • Voorkomen van afbreukrisico (ongeval of storing).
 • Het voorkomen cq beperken van (imago)schade.
 • Verhoogde motivatie medewerkers.
 • Optimale kennisoverdracht.
 • Optimale event beleving.
Doelstellingen van de Vakopleiding:
 1. Bewustzijn creëren m.b.t. de verantwoordelijkheden van het werk als chauffeur uitvaartvervoer.
 2. Instrumenten en inzichten aanreiken op het terrein van communicatie en beroepshouding.
 3. In staat zijn om de afzonderlijke rollen te vervullen op professionele wijze.
 4. Rol van gastheer kunnen vervullen.
 5. Een bekwaam chauffeur zijn (rijvaardigheid).
 6. Verhogen alertheid (auto schoon, interieur, exterieur, geen schade zichtbaar, persoonlijke verzorging).
 7. Stressreductie.
 8. Technieken van colonnerijden.
 9. Stoet opbouwen.
 10. Wegen- verkeerswet: welke spilruimte kan de chauffeur toepassen met gebruikmaking van verkeersregels en wat mag niet?
 11. Sfeer en ambiance in de auto en rondom de auto.
 12. Discretie.
 13. Persoonlijke gezondheid.
 14. Hoe om te gaan met incidenten?!

 

Professionele  chauffeurs Uitvaartvervoer versterken zich dan ook succesvol met een opleiding van Excellent Driver.

Adres

Excellent Driver

Driek v Erpstraat 39
5341 AK Oss
The Netherlands Europe

T. +31(0)412 631136
F. +31(0)412 650276
E. info@excellentdriver.nl

marc

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? klik hier!

Routebeschrijving

U vindt hier de kortste route naar Marc van Ravensteijn The Hearse & Limo Company.

Map